O my Lord, what a beauteous dream.
July 15th
16:57
Chinese greatest leader Chairman Mao with young pioneers.zhong guo ren min wei da ling xiu mao zhu xi yu xian hua de shao nian er tong dui yuan zai jian yue tai shang

Chinese greatest leader Chairman Mao with young pioneers.zhong guo ren min wei da ling xiu mao zhu xi yu xian hua de shao nian er tong dui yuan zai jian yue tai shang

  1. dafunkybot reblogged this from laiika
  2. wudangwarrior reblogged this from skukhamsbzang
  3. skukhamsbzang reblogged this from laiika
  4. laiika posted this